Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Bil Perkara Tarikh Kemaskini Muat Turun
1 Slide Latihan, Carta Alir, Manual Pengguna dan Video Latihan Sistem iAref PTJ 1 April 2022 Muat Turun
2 Slide Garis Panduan Semakan Lebihan Bayaran Emolumen dan Kesilapan Kunci Masuk Perubahan Melalui Sistem Emolumen Berkomputer Modul Human Capital Management (HCM) iGFMAS 23 Mac 2022 Muat Turun